BOZP+PO

Společnost MAPLAST CZ, s.r.o. považuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci , za základní hodnotu, která musí být brána v úvahu při každé činnosti, rozboru a rozhodnutí. Naším cílem je zajistit ochranu zdraví tak, aby každý zaměstnanec odcházel po práci domů stejně zdravý, jako byl při příchodu do práce. Nejvyšší možná ochrana zdraví a požární bezpečnost je také vyžadována i od našich dodavatelů.

Z těchto důvodů se zavazujeme a očekáváme od našich dodavatelů že se zaváží:

A/ Průběžně aktualizovat směrnici Všeobecné pokyny k zajištění BOZP + PO s dodržením novelizací Zákoníku práce a Občanského zákoníku

B/ Každý ze spolupracovníků má odpovědnost nejen za sebe , ale i za bezpečnost a ochranu zdraví svých kolegů, případně za osoby se kterými spolupracujeme

C/ Chceme se neustále zlepšovat v oblasti BOZP a PO, proto vyhodnocujeme nejčastější nedostatky a přijímáme opatření ke zlepšení

D/ Snažíme se o neustálé zlepšování kultury BOZP a PO

E/ Pro všechny spolupracovníky zajistíme vstupní, periodické a specifické školení, aby každý mohl pracovat bezpečně

F/ Vyžadovat od našich dodavatelů a obchodních partnerů zodpovědný přístup k celé oblasti bezpečnosti práce