Dodavatelé

Společnost MAPLAST si zakládá na kvalitní a spolehlivé dodavatelské bázi. Kritéria pro výběr a hodnocení dodavatelů jsou následující:

  • certifikace dle ISO 9001
  • dodržování pravideů BOZP + PO
  • dodržování environmentálního managementu
  • dodržování základních lidských a pracovních práv
  • cenová politika
  • dodací termíny
  • pružnost dodávek a flexibilita
  • kvalita komunikace
  • a jiné podmínky vycházející z dané zakázky

 Politika BOZP + PO, environmentální politika a etická a legislativní politika společnosti je dostupná na stránkách společnosti.