KM 130-750CX

KM 130-750CX
Uzavírací síla kN
Uzamykací síla kN
Maximální otevření mm
Min. výška formy mm
Max. výška formy mm
Rozměr upínacích desek mm
Rozměr mezi sloupy mm
Max. váha formy kg
Max. váha formy na pohybl. desce kg
Min. průměr formy mm
Středící kroužek vstřikovací strana mm
Středící kroužek vyhazovací strana mm
Závit/hloubka v up. deskách mm
Dráha vyhazovače mm
Síla vyhazovače kN
Průměr šneku mm
Objem zdvihu ccm
Hmotnost výstřiku (PS) g
Hmotnost výstřiku (PE) g
Max. dráha dávkování mm
Specifický vstřik. tlak (při 400°C) bar
Tahače jader